Input:

Založenie s. r. o.

4.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Založenie s. r. o.

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou z existujúcich právnych foriem obchodných spoločností.

K jej obľúbenosti prispieva nielen výrazne obmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti, ale aj jej zmiešaný charakter. Obsahujúc prvky tak kapitálových, ako aj personálnych spoločností, umožňuje prispôsobiť si jej podobu čo najlepšie potrebám jej zakladateľov, resp. spoločníkov. Výhodou je aj pomerne nízke základné imanie 5 000 €, ktoré musia zakladajúci spoločníci dohodnúť v zakladateľskom dokumente – spoločenskej zmluve s povinnosťou splatenia vo výške 30% pri založení spoločnosti. Platí však, že pri založení spoločnosti musí byť splatená výška základného imania 50% a dohodnutý vklad jednotlivých spoločníkov musí byť aspoň 750 €. V prípade, ak ide o menej spoločníkov, súčet ich vkladov musí predstavovať výšku základného imania. Zvyšok vkladu spoločníka sa spláca v lehote podľa dohody spoločníkov v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov. Dohodnutá výška vkladu spoločníka v spoločnosti má aj význam na vplyv spoločníka na riadenie spoločnosti, lebo hlasovacie práva spoločníkov sa spravidla určujú podľa výšky ich podielov. Ide o základné kritérium pri určovaní hlasovacích práv a spoločníci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe určenia podielu spoločníkov na riadení spoločnosti. Musia to však upraviť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: