dnes je 17.5.2021

Input:

Vzor vzdania sa funkcie člena dozornej rady

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.1.3 Vzor vzdania sa funkcie člena dozornej rady

JUDr. Timea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Ing. Ladislav Hlavačka

bytom SR, 949 01 Nitra, Komjatická 55

GOBELIN SK, s. r. o.

Šafárikova 10

810 01 Bratislava

V Nitre dňa ..................

VEC: VZDANIE SA FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

Dolu podpísaný, Ing. Ladislav Hlavačka, nar. 10. 11. 1957, r. č. 571110/122, trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Komjatická 55, sa z dôvodu zhoršujúceho zdravotného stavu a s tým súvisiacou zmenou bydliska, v súlade s ustanovením § 66 Obchodného zákonníka, sa týmto vzdávam funkcie člena dozornej obchodnej spoločnosti GOBELIN SK,