Input:

Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

20.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.1 Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD , JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Stiahnuť vzor

JABULAN, s.r.o. IČO : 12 355 677
so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.12202/N

Ing. Ladislav Vindický

Kollárova 28

949 01 Nitra

V Nitre dňa 10. 3. 2020

VEC : Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe podľa § 72 ZPZákonníka práce
(z. č. 311/2001 Z. z.)

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. 2. 2020 pracujete v obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., ako dispečer dopravného strediska. V pracovnej zmluve bola dohodnutá


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: