Input:

Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení individuálnej účtovnej závierky

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.4 Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení individuálnej účtovnej závierky

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA 
obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o. 
IČO : 36 830 120 
so sídlom SR, 810 01 Bratislava, Šafárikova 10 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20500/B

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
v súlade s ust. § 132 a s ust. § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o. 
Ing. Michal Sádovský 
trvalo bytom SR, 810 01 Bratislava,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: