Input:

Listina prítomných spoločníkov

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.3 Listina prítomných spoločníkov

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV 
na zasadnutí valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., IČO: 12 355 677 
so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

konaného dňa 25. 3. 2020 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

  1. Ing. Ladislav Vindický ........................................ 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: