Input:

Konateľ ako štatutárny orgán

18.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Konateľ ako štatutárny orgán

prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Konanie s. r. o. ako podnikateľa – právnickej osoby, má svoj súkromnoprávny základ v Občianskom zákonníku, ktorý vychádza z tzv. fikčnej teórie právnických osôb. Právnické osoby majú v zmysle tejto základnej úpravy spôsobilosť mať práva a povinnosti (právnu subjektivitu) a rovnako aj spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti (spôsobilosť na právne úkony). Spôsobilosť nadobúdať vlastnými úkonmi práva a povinnosti môže byť obmedzená len zákonom.


Tzv. teória ultra vires, ktorá viazala platnosť právnych úkonov na predmet činnosti vymedzený v zakladateľských dokumentoch, sa v slovenskom právnom poriadku neaplikuje, a to od zrušenia Hospodárskeho zákonníka, t. j. od roku 1992. Z právnej úpravy platí, že aj pri prekročení predmetu činnosti určeného v zakladateľských dokumentoch budú právne úkony s. r. o. zaväzovať, pokiaľ sa neporušia zákazy vyplývajúce z osobitných právnych predpisov.

Obmedzenia s. r. o. nadobúdať svojimi právnymi úkonmi práva a povinnosti vyplývajú predovšetkým z podstaty s. r. o. ako právnickej osoby, t. j. ako osoby/útvaru odlišnej od osôb prirodzených, teda napr. uzavretie manželstva, osvojenie dieťaťa, zriadenie závetu.

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony vyplýva z Obchodného zákonníka pre s. r. o. v istom štádiu jej existencie ako právnickej osoby, ktorou je


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: