dnes je 17.5.2021

Input:

Tlačivá na zápis do Obchodného registra

1.10.2020, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Od 1. októbra 2020 je  vypublikovaná nová verzia elektronických formulárov na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra (návrh na zápis do obchodného registra). K 1. októbru 2020 nastalo vylúčenie podávania listinných návrhov na zápis do obchodného registra a zaviedla sa výlučne elektronická podoba podávania návrhov na zápis do obchodného registra prostredníctvom na to určenej služby na www.slovensko.sk​.

Klienti, ktorí využívajú na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu aplikáciu QSign, si musia nahrať do aplikácie nový balíček elektronických formulárov.

Rozpracované formuláre (uložené XML súbory) do 30. septembra 2020 nie je možné nahrať do nových formulárov. Pribudol nový formulár týkajúci sa potvrdenia organizačnej zložky podniku.

Pre podanie do obchodného registra je potrebné