Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.8.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 13.8.2020
1 EUR1,18 USD (-0)
1 EUR0,9 GBP (+0,01)
1 EUR4,4 PLN (+0,01)
1 EUR26,12 CZK (-0,03)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

Daňoví poradcovia
Súdy
Súdni exekútori
Katastrálne úrady
Živnostenské úrady
Daňové úrady
Vyberáme:
Gajdoš Ľudovít JUDr.
Tel.: 057/7882411
Fax.: 057/7882410
e-mail: ludovit.gajdos@ske.sk, gajdos.jl@stonline.sk

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

 

Praktické informácie
Kancelária prezidenta SR
Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/59333395
Web: https://www.prezident.sk/
E-mail: media@prezident.gov.sk
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Tel.: 02/59494111
Web: https://www.mindop.sk/
E-mail: info@mindop.sk
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Tel.: 02/59581111
Web: https://www.mfsr.sk/sk/
E-mail: info@mfsr.sk
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
Tel.: 02/4854 1111
Web: https://www.economy.gov.sk/
E-mail: info@mhsr.sk
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02/5956 2222
Web: https://www.minzp.sk/
E-mail: info@enviro.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 02/59374111
Web: https://www.minedu.sk/
E-mail: info@minedu.sk
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Tel.: 02/20482111
Web: http://www.culture.gov.sk/
E-mail: info@culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Tel.: 960 112 233
Web: https://www.mosr.sk/
E-mail: minister@mod.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02/59266111
Web: https://www.mpsr.sk/
E-mail: tlacove@land.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
Tel.: 02/20461826
Web: https://www.employment.gov.sk/sk/
E-mail: okv@employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71, 813 11 Bratislava
Tel.: 02/88891111
Web: https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
E-mail: tlacove@justice.sk
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel.: 02/50941111
Web: http://www.minv.sk/
E-mail: tokmv@minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Tel.: 02/59781111
Web: https://www.mzv.sk/
E-mail: info@mzv.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Tel.: 02/59373111
Web: https://www.health.gov.sk/Titulka
E-mail: office@health.gov.sk
Národna rada SR
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
Tel.: 02/59722463
Web: https://www.prezident.sk/
E-mail: info@nrsr.sk
Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Tel.: 02/68691111
Web: https://www.nbu.gov.sk/
E-mail: podatelna@nbu.gov.sk
Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Tel.: 02/48297221
Web: https://www.antimon.gov.sk/
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie akatastra SR
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
Tel.: 02/20816002
Web: http://www.skgeodesy.sk/sk/
E-mail: sekretariat@skgeodesy.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Tel.: 02/57485100
Web: https://www.unms.sk/
E-mail: info@normoff.gov.sk
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/20925111
Web: https://www.vlada.gov.sk//
E-mail: uvsrinfo@vlada.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29, 812 63 Bratislava
Tel.: 02/57278283
Web: http://www.reserves.gov.sk/
E-mail: info@reserves.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Tel.: 02/20444897
Web: https://www.upsvr.gov.sk/
E-mail: media@upsvr.gov.sk
Štatistický úrad SR
Miletičová 3, 824 67 Bratislava
Tel.: 02/50236222
Web: https://slovak.statistics.sk/
E-mail: info@statistics.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: