Input:

Vzor vzdania sa funkcie člena dozornej rady

18.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.1.3 Vzor vzdania sa funkcie člena dozornej rady

JUDr. Timea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Ing. Ladislav Hlavačka

bytom SR, 949 01 Nitra, Komjatická 55

GOBELIN SK, s.r.o.

Šafárikova 10

810 01 Bratislava

V Nitre, dňa ..................

VEC : VZDANIE SA FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

Dolupodpísaný, Ing. Ladislav Hlavačka, nar. 10.11.1957, r.č. 571110/122, trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Komjatická 55, sa z dôvodu zhoršujúceho zdravotného stavu a s tým súvisiacou zmenou bydliska, v súlade s ustanovením § 66 Obchodného zákonníka, sa týmto vzdávam funkcie člena dozornej obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s.

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: