Input:

Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

5.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.1 Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.


Stiahnuť vzor

JABULAN, s.r.o. IČO : 12 355 677
so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.12202/N

Ing. Ladislav Vindický

Kollárova 28

949 01 Nitra

V Nitre, dňa 10.7.2014

VEC : Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce
(z. č. 311/2001 Z. z.)

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. 5. 2014 pracujete v obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., ako dispečer dopravného strediska. V pracovnej zmluve bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní 3

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: